Loading...

Högs kyrka. Hälsingland

Ersätter ruttna takspån med nya handhuggna furuspån

Brokvist Bromma Gård

Fasad, entré & balkongrenovering

Brokvist Alfta

Lagning av brokvist Runemo Alfta

Fäbodvall Järvsö

Timmerutbyte på fäbodstuga Prästvallen Järvsö

Fäbodvall Ljusdal

Nytt handspäntat spåntak och timmerlagningar på fäxet, Torkelsbovallen Ljusdal

Härbre Järvsö

Demontering och flytt av härbre med nytt syllvarv och kilsågad panel, Nor Järvsö

Härbre Los

Byte av rötskadade syll och mushylla på ett 1800 tals härbre i Los Hälsingland

Klockstapel vid Älvros kyrka

Restaurering av Älvros klockstapel, byte av rötskadade takspån och snickerier

Lada Hovra

Isärflyttning av verkstads lada och höjning med 4st timmervarv för högre takhöjd

Loftbod Lillhärdal

Timmerutbyte på loftbod Lillhärdal Härjedalen

Loge Delsbo

Timmerutbyte av rötskadade stockar på loge, Västeräng Delsbo

Parstuga Linköping

Timring och montering av parstuga inkl. nya snickerier Brokind Linköping

Parstuga Nordsjö Järvsö

Timmerutbyte och lagning av brokvist Nordsjö Järvsö

Parstuga Tjärna Bjuråker

Timmerutbyte och omläggning av tak på parstuga Bjuråker

Parstuga Älvros

Timmerutbyte på parstuga i Älvros Härjedalen

Veranda Alnön

Tillverkning och montering av sekelskiftes veranda Alnön Sundsvall

Vinterstuga Alfta

Timmerutbyte vinterstuga Runemo Alfta

Ängslador Enskogen

Timmerutbyte på ängslador Enskogen Färila

Terrass gammalt hus

Grundligt renoverat med delar av orginalpanelen

Gammalt Hus

Återskapat ett terrassräcke

Veranda på Värmdö

Ritad & tillverkad i verkstaden i Hälsingland