Projekt

Timmerhus Kårböle

Ombyggnation av trapphus, tillverkning av nya snickerier och montering av kilsågad panel

Syllbyte Storkyrkan

Byte av rötskadad syll på Storkyrkans lanternin, Stockholm

Kyrkan Färila

Lagning av rötskadade åsar i tornbjälklag samt remstycke och stickbjälkar

Högs kyrka. Hälsingland

Klockstapel vid Högs kyrka

Brokvist Bromma Gård

Veranda Svartsjölandet

Brokvist Alfta

Lagning av brokvist Runemo Alfta

Fäbodvall Järvsö

Timmerutbyte på fäbodstuga Prästvallen Järvsö

Fäbodvall Ljusdal

Nytt handspäntat spåntak och timmerlagningar på fäxet, Torkelsbovallen Ljusdal

Härbre Järvsö

Demontering och flytt av härbre med nytt syllvarv och kilsågad panel, Nor Järvsö

Härbre Los

Byte av rötskadade syll och mushylla på ett 1800 tals härbre i Los Hälsingland

Klockstapel vid Älvros kyrka

Restaurering av Älvros klockstapel, byte av rötskadade takspån och snickerier

Lada Hovra

Isärflyttning av verkstads lada och höjning med 4st timmervarv för högre takhöjd

Loftbod Lillhärdal

Timmerutbyte på loftbod Lillhärdal Härjedalen

Loge Delsbo

Timmerutbyte av rötskadade stockar på loge, Västeräng Delsbo

Parstuga Linköping

Timring och montering av parstuga inkl. nya snickerier Brokind Linköping

Parstuga Järvsö

Timmerutbyte och lagning av brokvist Nordsjö Järvsö

Parstuga Bjuråker

Timmerutbyte och omläggning av tak på parstuga Bjuråker

Parstuga Älvros

Timmerutbyte på parstuga i Älvros Härjedalen

Veranda Alnön

Tillverkning och montering av sekelskiftes veranda Alnön Sundsvall

Parstuga Alfta

Timmerutbyte vinterstuga Runemo Alfta

Ängslador Enskogen

Timmerutbyte på ängslador Enskogen Färila

Herrgård Katrinedal

Återskapat ett terrassräcke

Veranda Värmdö

Ritad & tillverkad i verkstaden i Hälsingland

Kyrkdörr Bjuråker

Tillverkning och montering av en isolerad dörr

Brokvist Bjuråker

Tillverkning brokvist och utbyggnad av timmerhus

Smedja Fågelsjö

Timmerbyte på smedjan i Fågelsjö gammelgård Hälsingland

Parstuga Lillhärdal

Byte av halvklovstak med knäppning på Högen

Ängslada Lillhärdal

Timmerbyte på farfarsladan Lillhärjeåbygget Härjedalen

Härbre Funäsdalen

Timmerbyte på två tvillingshärbren Salomonsson

Fäbodstuga Skålavall

Ny timring av en nedbrunnen parstuga Skålavall

Klockstapel Matfors

Restaurering av Tuna klockstapel Matfors Medelpad

Halvklovslada Murberget

Återuppförande av nedbrunnen halvklovslada på friluftsmuseet Murberget

Timmerhus Ytterberg

Timmerbyte Ytterberg Härjedalen

Störrös Lillhärdal

Timmerbyte och nytt planktak Högen Lillhärdal Härjedalen

Timmerhus Remmet

Timmerbyte på gammelgården Remmet Härjedalen

Loge Delsbo

Timmerbyte på tröskloge kulturreservatet Västerängen
Call Now Button070 55 20 750