Timmer som används till timmerhus

Klockstapel vid Högs kyrka

Unik klockstapel från 1792 med alspån som nu restaureras. Vid läckage vid stolpars genomföringar har timmerstommen ruttnat och syllar har fått bytas ut. Dåliga takspån ersätts nu med nya i kärnfuru från skogar i Hälsingland.