Timmer som används till timmerhus

Brokvist Alfta

Renovering av brokvist på byggnadsminnet Bångagården Runemo Alfta i Hälsingland.