Restaurering och detaljerat hantverk på träkyrka

Restaurering

Antikvarisk restaurering

Vi på Gamla Trähus är specialister på antikvariska restaureringar och har under åren genomfört många roliga projekt åt nöjda kunder. Restaurering handlar om att återställa till skillnad från renovering som innebär att förnya. Vid restaurering av t.ex. kyrkor gör vi vårt bästa för att förbättra byggnadens konstruktion och hållbarhet samtidigt som vi behåller kyrkans ursprungliga skick och utseende.

Vi har ägnat oss åt restaurering av kyrkor, äldre hus och andra gamla träkonstruktioner under många år och arbetar idag mycket med återkommande nöjda kunder. Att restaurera en byggnad är ofta ett stort projekt både att planera och genomföra, och vi är gärna med hela vägen.

Renovering av kyrkor eller äldre byggnader kräver gott hantverk
restaurering av Högs kyrka