Renovering av timmerhus i Funäsdalen utförd av Gamla Trähus

Timmerlagning

Timmerlagning & renovering av timmerhus

Gamla timmerhus kan utan problem bli flera hundra år gamla under förutsättning att du som husägare vårdar timmerhuset på rätt sätt. Byggnadsvård för timmerhus kan bland annat handla om timmerlagning och byte av timmer. Timmerhus kan drabbas av skador så som fuktskador och röta, sättningar eller andra skador i tak och fasad. I de flesta fall går det att rädda byggnaden genom att byta ut de skadade stockarna mot nytt timmer alternativt laga en timmerstock på plats.

Var gränsen går för att byta hela stocken i stället för att laga varierar beroende på typ av skada, byggnadens konstruktion och antikvariska värde. Är du osäker på vilken typ av åtgärd som krävs för ditt timmerhus kan du alltid kontakta oss för konsultation eller begära offert direkt för renovering av timmerhus.

Byte av timmer i gammalt timmerhus
Timmerbyte ger nytt liv till gammalt timmerhus