Timmer som används till timmerhus

Storkyrkan Stockholm

Byte av rötskadad syll på Storkyrkans lanternin, Stockholm.