Timmer som används till timmerhus

Härbre Los

Byte av rötskadade syll och mushylla på ett 1800-tals härbre i Los, Hälsingland.