Timmer som används till timmerhus

Klockstapel vid Älvros kyrka

Restaurering av Älvros klockstapel, byte av rötskadade takspån och snickerier.