Loading...

Klockstapel vid Älvros kyrka

Restaurering av Älvros klockstapel, byte av rötskadade takspån och snickerier