Klockstapel vid Älvros kyrka

Restaurering av Älvros klockstapel, byte av rötskadade takspån och snickerier.
Call Now Button070 55 20 750